...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށަނަރަ
ނ.
(1) ތާނައިގެ އަލިފުބާ.
(2) ތާނައިގެ އަކުރުތަކަށް އެއްކޮށް ކިޔާ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . އަލިފު . ތާނައަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ