...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށަންބަނުން
މ.
(1) ޙަރަމް ބަނުން.
(2) ވައަތް ބަނޑުގައި ޖައްސައި އެއަތުގެ ކުޑަހުޅުގައި ކަނާއަތުން ހިފެހެއްޓުން.
(3) ކަނާއަތްތިލަ ވައަތު ކިހިލިފަތްދޮށަށް ލުމާއިއެކު ވައަތްތިލަ ކަނާތު ކިހިލިފަތްދޮށަށް ލުން.
(4) މެޔާ ހަމައިގައި ދެއަތުން ގޮށެއްގެ ސިފަ ޖެއްސުން.
އަދި މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް މިޙރަކާތް ގެނެއެވެ.
އަދި މިޙަރަކާތްތައް އަދަބުވެރިގޮތުން ނޫނަސް ގެނެވެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ޙަރަމްބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ