...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށަވާދަ
ނ.
(1) ލަދުގަންނަ ޒާތުގެ ޒުވާބު.
(2) ހިތާވާ މީހުނާ ސަމާސާ ގޮތުން ދައްކާ ލަދުގަންނަ ޒާތުގެ ވާހަކަ.
(3) ދެމީހަކު އެކަކު އަނެކަކަށްވުރެ ތިމާ މޮޅުކަމަށް ބުނެ ކުރާ ޒުވާބާއި ވާ އަރާރުން.
(4) (ސ) ވައްބަހުން ދައްކާ ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރިވާދަ . ހަރިވާދަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ