...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށަވާދަކިޔުން
މ.
(1) ލަދުގަންނަޒާތުގެ ޒުވާބުކުރުން.
(2) ހިތާވާ މީހުނާ ސަމާސާ ގޮތުން ލަދުގަންނަ ޒާތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން.
(3) ދެމީހަކު އެކަކު އަނެކަކަށްވުރެ ތިމާ މޮޅު ކަމަށްބުނެ ވާހަކަދައްކައި ޒުވާބުކޮށް އަރާރުންވުން.
(4) (ސ) ވައްބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ