...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށަވާލި
ނ.
ވާލި އާއިލާގެ ފަރުމަހެއް.
މިމަސް އެހެނިހެން ވާއްޔަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ.
މިވާލީގެ ބުރަކަށި މަތީ އެއްވަރަކަށް ހުންނަ ކަށިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރިހިއަޅި ކުލައެވެ.
މަހުގެ އަރިމަތީގައި ދެބަރިއަކަށް ހުންނަ ކަޅު ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނޑެލިފަހާވާލި . އެކަވާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ