...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށިފަސޭހަ
ނއ.
(1) ވިހާ.
(2) ހަށިގަނޑަށް އުނދަގޫވާ ކަމެއްނެތް.
(3) މަޖާޒު:
ހިތްފަސޭހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ