...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަށިފޮޅައިލުން
މ.
(1) ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ގައިގައި ހުންނަފެން ނުވަތަ ހިރަފުސް ފޮޅައިލުމަށް އެސޮރުމެންގެ ހަށިގަނޑަށް ހަރަކާތްގެނައުން.
(2) ތިމާގެ ގައިގައި މީހަކު ނުވަތަ ދިރޭއެއްޗެއް ބައްދައިފައި އޮތް ބެއްދުމެއް ނައްޓައިލުމަށް ޙަރަކާތްކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަކުން ސަލާމަތްވެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ