...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދާން
ނ.
(1) ވެދިޔަކަމެއް ނުވަތަ ދަސްކުރި އެއްޗެއް ހިތުގައި ހަރުލާ ހުރުމުގެ ބާރު.
(2) ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހިތަށްގެނައުމުގެ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދުމަ . ހަނދުމަނެތުން . ހަނދުމަކުރުން . ހަނދުމަވުން . ހަނދުމަބެހެއްޓުން . ހިތަށްއެރުން . ހިތުންފިލުން . ހިތުންފިލުވުން . ހިތުދަސްކުރުން . ހިތުދަސްވުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހެލިވަތްހެލުން . ހޭހަން . ހޭބޯނޭރުން . ހޭއަރުވައިލުން . ނަންނޯޓުކުރުން . ނަންވެސްނެތުން . ނަންފޮހެވުން . ނުހިކޭފާރު . ނޯޓިސްބޯޑު . ނޯޓުކުރުން . ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ . ކައްސައިލުން . ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން . އަނދިރިފުތުގެމަސްވަޅިލުން . އަތްދަށުންދިއުން . ވެސް . މަހަވަންކުރުން . މަސްވަޅިލުން . ފަރިހި . ފާހަގަކުރުން . ފިލައިދިއުން . ފިލުން . ފުހުން . ދުރު . ތައުބާވުން . ތާޒާކަން . ތާޒާކުރުން . ތާޒާވުން . ލަންދު . ގަރަހިތަ ހަނދާން . ގައިދޮށްވުން . ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ . ޑައިރީ . ޒިކުރާ . ޒިކުރާއާކުރުން . ޣާފިލުކަން . ޣާފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ