...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދި
ނ.
(1) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ފަނިހަނދި.
(ށ) މުޑަހަނދި.
(2) ރާނާ އުވަޖަހަން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަލުވިމަސް . ހާނދި . ހާނދު . ހިމަނަގުލާމަސް . ހިލަކަންފަތި . ނަރަހަނދި . ނަރުހަނދި . ނަރުވާ ހަނދި . ނޯށްގަނޑުމަސް . ރިނދަވާލި . ބަބުރުހަނދި . އަތްފިލާގަނޑު . އިލިގަނޑުމަސް . ވާލާ . ވާލި . ވާލީ . ވެވެޅެ . ވެވެޅެޖެހުން . މާ . މާމުޑު . މެއިހަނދި . ފަނިހާނދި . ފަޅުވަދުދެމުން . ފާނުހަންދާ . ދަބަރުހަނދި . ދޮށިއެޅުން . ގޫހައު . ސިމެންތިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ