...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދިއެޅުން
މ.
އަތްބުޑު އުވަ ޖެހުމުގައްޔާއި ތަޅުންއެޅުމުގައި ހަނދިން އޮމާން ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ