...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދު
ނ.
(1) ބިމުގެ ވަށައިގެން ދައުރުކުރާ ތަރިއެއް.
މިއީ އިރުން އެއަށް އަލިކަން ލިބިގެން ރޭގަނޑު ބިމަށް އަލިކުރާ ތަރިއެކެވެ.
(2) ތަރިއެއްގެ ވަށައިގެން ދައުރުކުރާ ފިޔަޖަހާ ތަރިއަކުން އަލިކަން ލިބިގެން އެތަބާވާ ތަރިއަކަށް އަލިފޮނުވައިދޭ ތަރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަ . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދަމަގަ . ހަނދަފަޅަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދަލާގެ . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުއަނެ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމާ . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރު . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމަތި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުވަރުފޮއި . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުވެނިފާންކަން . ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަނދުލަނގަ . ހަނދުގެއެޅުން . ހަނދެއަނެ . ހަނދޮ . ހައިބަވަންތަކަން . ހިޖުރީ އަހަރު . ހުޅެވިހަނދު . ހޭމަސަކަވަރުނަ . ހޮބަސަކަވަރުނަ . ހޮޅުވުނެހަނދެ . ހޯމަ . ނައިބޮލި . ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން . ނާބަ . ނިވާލުން . ނިވުން . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަތްބަބުރުކެލާ . ރިހިދޯދި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ރޮކެޓު . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބުރެކިފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ