...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދުބަޑި
ނ.
(1) އީދުރޯދައަށް ހަނދު ފެނުނީމާ ޖަހާ ބަޑި.
(2) އިހުގައި ރަޖަބު ، ރަމަޟާން، ޝައްވާލު، މިތިންމަހުގެ ފުރަތަމަރޭ ޖަހައި އުޅުނު ރަސްމީބަޑި.
(3) މެދުވަރުގެ ހަރުމަތީބަޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ