...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދުކޭތަ
ނ.
އިރާއި ހަނދާއި ބިން އެއެއްޗެހީގެ ދަތުރުކުރާ މަގުގައި ދަތުރު ކުރަމުން ގޮސް އެއްދަނޑިއަކަށް ދިމާވާ ހިނދު ހަނދަށްއެޅޭ ބިމުގެ ހިޔަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ