...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދުވަންހަ
ނ.
އުތުރު އިންޑިޔާގައި ރަސްކަންކުރި ޢާއިލާއެއްގެ ނަން.
ރާއްޖެއިސްލާންވީ އިރު ރާއްޖޭގެ ތަޚުތުގައި އިންނެވީ މިދަރިކޮޅުގެ ބޭފުޅެކެވެ.
ދިވެހީން މިދަރިކޮޅަށް "ތީމުގޭ ދަރިކޮޅު" އަދި "މަލެއި" ދަރިކޮޅު މިހެންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ