...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދުވަރީމައު
ނ.
ކަށިގިނަ ގަހެއްގައި އަޅާ ކުދިކުދި މާތަކެއް.
މިމަލުގައި ވައިލެއޓް ކުލަޔާ ހުދުކުލަ ހުރެއެވެ.
ފަތްވައްތަރުވަނީ ކުދި ހީނާފަތާއެވެ.
މިގަހުގައި ނުކުންނަ އޮށް ވައްތަރުވާނީ ދޮންމޫސަ ގަހުގެ އޮށާއެވެ.
ނަމަވެސް މީގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ