...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދުމަސް
ނ.
(1) ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެމަސް.
(2) މުޙައްރަމް މަހުން ފެށިގެން ޙައްޖުމަހަށް ނިމޭ އަހަރުގެ ކޮންމެ މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަލާމަސް . ދިވެހިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ