...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދުފަޅިބިބީ
ނ.
ރާއްޖޭގެ ފަރުފަރުގެ ބޭރުގައި އުޅޭ ރީނދޫ ކުލައިގެ މަހެއް.
މިމަހުގެ ލޮލުގެ ހުރަހަށް ވަރަށް ފަލަ ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މިރޮނގުގެ ފަހަތުގައި ހަނދުފަޅިބުރަށް ހުންނަފުޅާ ހުދުކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
އަދި މިހަނދުފަޅީގެ ފަހަތުން މަހުގެ މައްޗަށް ވާގޮތަށް ކަޅުކުލައިގެ ފުޅާރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ބުޑުދޮށް ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ