...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނދޭގިރި
ނ.
(1) އިހުގައި ދައުލަތް ހިންގަވާން އިސްވެތިއްބަވާ ވެރީންކުރެ އެކަކަށް ދެއްވާކޮލީގެ ނަމެއް.
(2) ވަޒީރުއްދާ ޚިލިއްޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ