...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނގާ
ނ.
(1) ކުރާއުނދަގޫ.
(2) ތޮޅޭތޮޅުން.
(3) ޅަކުއްޖާ މީހަކާ އަޅާލައިގެން އެޖައްސާ ވައްތަރު.
(4) (ޏ) ބުޅާކުޅުވާ ފިހިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިތުބަޑި . ނިތްތޮޅި . ނެރުމަތީބުރޮޅި . ރުކަނަފިލާ . ރުކުރަނި . ރުކުރެނޑި . ކުނައުގޯލި . ކުޑަކަމުދިއުން . ވަވަލަ . ވަވަލަދަޅި . ވަވެލެބޮނޑަހޮއްޓާ . މާހަނގާލި . މާކުނަހަނގާލި . ފުނަފޮށި . ގެރާއިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ