...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނގު
ނ.
އިހުގައި ރަނދުން ދެއްވާ އުޅުއްވި އޮޅިމެދުކަމުގެ ދަރަޖައެއް.
މިބޭކަލުން ތިއްބަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްގެފާނުގެ ލަޝްކަރުގެތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހަތުރަނބި . ހިތީކޭން . ހެވިކަން . ނޭޒާ . ރަނޑުރިހި . ރަސްރޯނު . ރަސްބޮލި . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަދުރު . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބިލެތް އޮޑި . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިލެތްމަތީބޭކަލުން . ބޭރުބޮޑުއަށި . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮލިބަނުން . ބޮލީ ދަތުރު . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުބޮލިބެހުން . ބޮޑުފަންވަތް . ބޮޑުތަދު . ކަނޑި . ކައްތިރި . ކައްޗޭ . ކަމަންދު . ކުދިހަނގުބޭކަލުން . ކުދިހަނގުން . ކޮއިބޮނޑި . އަހުލީހަނގުރާމަ . އަރާރިހި . އަރުމާދު . އައްތާރަފަނި . އައްޑަނަ . އައްޓަށްއެރުން . އަމާންދިނުން . އަސާހަނޑޫ . އަސީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ