...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނގުހަނޑޫ
ނ.
ހަނގުބޭކަލުންނަށް މުސާރައަށް ދެއްވާ ހަނޑޫ، މިންވަރަކީ ފޯޔަކު ބާރަނާޅިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިހަނގުބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ