...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނގުންފަރާ
ނ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރީން އަތުން އިހުގައި ސަރުކާރަށް ނެގިބައެއް.
މިނެގި މިންވަރަކީ ދަނޑުކޮށި ކޮންމެ ރަށަކުން ދެގޮނެވެ.
މިކެނޑުނީ 1531 ހ.
ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ