...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނގުބޭކަލުން
ނ.
ކުރީގެ ޒަމާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްގެފާނުގެ ލަޝްކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހިތީކޭން . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބިލެތް އޮޑި . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިލެތްމަތީބޭކަލުން . ބޭރުބޮޑުއަށި . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮލިބަނުން . ބޮލީ ދަތުރު . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުބޮލިބެހުން . ބޮޑުފަންވަތް . ކައްޗޭ . ކުދިހަނގުން . ކޮއިބޮނޑި . އަރާރިހި . އައްޓަށްއެރުން . އަސާހަނޑޫ . އުނަށްދޭފޭލި . އޮގަރުފޮދު . މަތީބަނުން . މަތީބަންނައެތިގަނޑު . މަސައްކަތުމުސްކުޅިން . ފަސްއަށި . ދަމުއަށި . ދަމުއަށީބޭކަލުން . ދުރޯ . ދެގެދޭތެރޭމީހުން . ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން . ސިލޭހަހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ