...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނޑަސް
ނ.
(1) އަތްކަންކުރާމީހުން.
އެއްޗެތީގައި ހިފާންގެންގުޅޭ ދެފައިކަށިލީ ހަތިޔާރެއް.
(2) ގިފިލީގައި ހާޖިތަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވަކިކޮށްފައިވާތަން.
(3) ކަކުނީގެ ދާނަ ދަތްގަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަހަ . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑަސްގެކޮޅު . ކުރެދި . އަތުރާހަނޑަސް . ފައިކަށި . ތުން . ތުންބަޅުހަނޑަސް . ތުންދިގަހަނޑަސް . ތުންދިގު . ގުންތުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ