...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނޑުލުފުށް
ނ.
ހަނޑޫ މުގުރައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ފުށް.
މީގެ ތެރޭގައި ތަންކޮޅެއް ރާޅުކޮށް ހުންނަ ފުށާއި ހިމުންކޮށް ހުންނަ ފުށް ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޅާލި . އުއްސުން . ފަނިއާރަން . ފުރާރުރޮށި . ފެންރޮށި . ފެންއުޅާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ