...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނޑޫ
ނ.
ގޮވާމުގެ ބާވަތެއް، މިއާއްމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ބަތްކައްކާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނޑެލެ . ހައި . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހެއިޖެއްސުން . ހޮވުން . ނީ . ރޯ . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަނޑުފަންވަތް . ބަނޑުދިނުން . ބަދިގޭ ހަނޑޫ . ބަތް . ބަތްޕޮޅި . ބަޑިކޮށި . ބުރިހަނޑޫ . ބުޖާ . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ޅަހަނޑޫ . ކަފަހަނޑޫ . ކަލާސީ . ކަލާސީ ހަނޑޫ . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކުނޑިޖެހުން . ކުނީހަނޑޫ . ކުޅިބޯކިބާ . ކުދިހަނގުބޭކަލުން . އަވަށުމީހުން . އަވަލި . އަލިހަނޑޫ . އަސާހަނޑޫ . އާޑަފައި . އެރުން . އެބަ . އެޅަބަތް . އޮޅިމެދުވުން . ވަށިގަނޑު . ވަން . ވަންދުއްވުން . ވަންދޮށަށްދިއުން . ވަންގަނޑުފުރޭތަ . ވަރުތެރެއަށްލެއްވުން . ވަޑިހަނގުބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ