...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނޑޫކަނޑާމޯ
ނ.
ވަނަށް އަޅައިގެން ހަނޑޫތަޅަން ގެންގުޅޭ އެތި.
މިހުންނަނީ ދެކޮޅު ފަލަކޮށް މެދުގައި ހިފާތަން ހިމަކޮށް ކުރެދިންލިޔެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ