...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނަ
ނއ.
(1) ހިކި.
(2) ނ.
(ސ) ހަނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދު . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހެހެސް . ހެހެސްގަތުން . ހެސްގަތުން . ރަންމަތީލުން . ބުސީ . އަނދުންދަވާދު . އަލަކެއުން . އުކުނޑިބުކުނޑި . ވަކީލުކުރުން . ވަލިކަހަނަލަ . ވަލުފުރެއްދެއަލަ . ވަޙްޝީ . ވަޙްޝީކަން . ވަޙްޝީގޮތް . މަހާނަމަތީފޮށާ . މަންޖޯޅިޖެހުން . މުސްތަޙާޟު . މުސްތަޙާޟުވެރިޔާ . ފަހަނެޅުން . ފާޙިޝް . ފާޙިޝްކަން . ފާޙިޝްކަންތައް . ފާޙިޝްވުން . ފިރުޢައުނު . ފުނޮށި . ދައްގޮއި . ދުނިޔެވެރިކަންނެތުން . ގިތެޔޮ . ސައިތާނު . ސާފޫރުއަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ