...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނާ
ނ.
(1) އަލިފާނުގެ ހޫނުން ތަކެތި ކުރާ މުރަނަ.
(2) ހަވާދުލައިގެން ހިކިކޮށް މަސްހަދާގޮތް.
(3) ފުރާނަހުރި އެއްޗެހި ކޮންމެވެސް ހޫނަކުން ނުވަތަ ބަނޑުހައި ކަމުގެ ސަބަބުން ވާ މަރު، ނުވަތަ މަރުވުމާ ކައިރިވާވުން.
(4) ދުރުގައި ހުރެގެން ކައިރިޔަށް އައުމަށް ކުރާ އިޝާރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކެޅައުން . ހަރުމުދާ . ހަވާދު . ހާރު . ހުއްޖަތް . ހެދިރަން . ނަވަގުރަހާނަ . ނަތު . ނަލަހެދުން . ނާރުރާހަ . ނޯށުންރުއިން . ރަން . ރަންހެދުން . ރަތްމުރަކަ . ރާހަ . ރާވާ . ރިހި . ރޯފޯއް . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބައޭބައޭ . ބައްދާކުނޑި . ބަޑިޖެހުން . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ބިންބިމައު . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ކަށިނާހި . ކަންފަތުމުދި . ކަފުދަޑުކު . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކުދިކަފަ . ކެވެލި . ކޮތަނބިރިލުން . އަނގޮޓި . އައިބުފޮރުވުން . އައްތަންއެޑުން . އަތުކުރި . އަޑިއެޅުން . އުޅާ . އެސް . އޮށްކަފަ . އޮރިޔާން . އޮއްބުން . ވަންހަނާކެޑުން . ވަޅުޖައްސައިލުން . ވައްކަންކުރުން . ވަގުހެދުން . މަހި . މުދިބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ