...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނާކަފަ
ނ.
ކަފައިގެ ބާވަތެއް.
މިކަފަ އޮށްކަފަޔަށްވުރެ އޮށް މަދުވެފައި ފިލުވަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.
މިގަހުގެ ފަތްވެސް އޮށްކަފަ ފަތަށްވުރެ ކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިކަފަ . އޮށްކަފަ . ފަސްކަފަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ