...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނާކުރިމަސް
ނ.
ކޮތަނބިރި، ދަވިއްގަނދު، ދިރި، ހިކިމިރުސް، އަސޭމިރުސް، ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި، ނައަދާވަރަށް ހަނާކޮށްގެން މުގުރައި މިހަވާދުލައިގެން ކައްކާ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ