...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނާކުރުން
މ.
(1) ހިކިތަވާގައި އަލިފާނުގެ ހޫނުން ތަކެތި މުރަނަކުރުން.
(2) ކޮތަނބިރި ހަވާދު ދަވައި، ހިމުންކޮށްގެން ހިކިކޮށް މަހުގައި ރިހަކެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކެޅައުން . ކޮތަނބިރިލުން . އައިބުފޮރުވުން . އޮއްބުން . ވަންހަނާކެޑުން . އަހަނެ . ދެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ