...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނި . ހަނިހަނި . ހަންޑިކާށި . ހިރު . ހުރަސް . ހުޅަސް . ނަރުކޮއްޓި . ރުކުފަތި . ބާދަލާ . ބޭސްމަލަން . ބޮނދު . ބޮނދުދޫނި . ބޮލުފޭލި . ކަނޑު އޮޅި . ކައްޗޭ . ކާނު . ކާފަރަބުރު . ކޮއްލަވާނި . ކޮތަރި . ކޯރު . އަރިމަތި . އަރިޔަށްޖެހުން . މަތާރަންފިލާ . މާލޯފާނު . މޫނިމައު . މޫނިމާ . ފަށަން . ފަށަންބެހެއްޓުން . ފަށަލަ . ފަށާވީސް . ފަށްއެޅުން . ފަންވަތް . ފަންސި . ފަތި . ފަތިގަނޑު . ފާލަން . ފިތްޖެހިއުޅާ . ފީތާފަށް . ފުރޯ . ފުޅާވުން . ފޮށާއޮޅުން . ދާލަ . ދެފަށްހުޅި . ދޭފަތް . ދޯޕައްޓާ . ތާށިވުން . ތާންކެނދުޅު . ތުންގަނޑު . ތެޔޮބައްތި . ތޮށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ