...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނިހަނި
ނ.
(1) އެހެން މީހުންނަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އަންގާއެންގުން.
(2) ވަރަށް ހަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަށްއެޅުން . ގޮނޑިކޮއްކޮ ކުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ