...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނިހޯސާ
ނ.
އެމަށް ހިފައިއުޅޭ ކުދި އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހުދެން މުގުރާމުގެ އެންމެ ކުދިބާވަތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ