...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނު
ނ.
(1) ވަޅި އާއި ފުރޯ ފަދަ ތަކެތި ތޫނު ކުރާން ކުރަނދާއި ލާއިން ވަށްބުރަކަށް ހަދައިގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
(2) ވަޅި ފުރޯފަދަ ތަކެތި ތޫނުކުރާން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
(3) ކއ.
މަޑުން.
(4) ނއ.
ހިމޭން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަ . ހަނިލުން . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުކުނޑި . ހަނުތެޅުން . ހަނުލުން . ހަނުގާގަނޑު . ހަނޮ . ހަރުބިހި . ހައިބަ . ހާހޯ . ހާސްފައި . ހިކިރޯ . ހިލަ . ހުހިވައް . ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ނުހަނު . ނުހިކޭފާރު . ނޭނގުން . ރަންކަރޮދާ . ރަންމަތީލުން . ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން . ބިޔަވުން . ބޫތު . ބޫތުކެއުން . ބޫތުގަތުން . ބޭޚޯސްވުން . ބޮލާއެޅުން . ޅަފަށް . ޅަފަށްއެރުން . ކަނޑޫވަޅި . ކީރިތި . ކީރިތިކަން . ކީރިތިވުން . ކުށުވެރިކަން . ކުރަނދު . ކުކުރާމުގުރުން . ކެނދިމުޅިއަށްވެލި އެޅުން . ކެނެރީ . އަހަންމު . އަނދުންހަނު . އަނދުންދަޅު . އަކުރު . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަތާއަތްގުޅައިލުން . އަލިހަވާސާ . އާހަދި . އުންކާރު . އުންކާރުދިނުން . އުއްޅަވައްކާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ