...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނުކަކުނި
ނ.
(އ) ހުދުފަހާއި ކަޅުފަސް ބެދުނު ހިސާބުގައި ހަރުކޮނެގެން އުޅޭ ކަކުންޏެއް.
މިކަކުނީގެ ފައި ވަރަށް ބަލިކަށި ވާނެއެވެ.
ތޮށިގަނޑު ހުންނާނީ މަޑު އަޅި ކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ