...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަނުލުން
މ.
ވަޅި އާއި ފުރޯފަދަ ތަކެތި ހަނުން ތޫނުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިލުން . މިޔައެރުވުން . ތޭހަނިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ