...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންނެގުން
ނ.
(1) ދިރޭ އެއްޗެތީގެ ހަން މަހުން ވަކިކުރުން.
(2) ދަތުރުކުރާއިރު ކަނޑުމަތިން ނުރައްކަލެއް ދިމާވެގެން އެކަން އެންގުމަށް ނިޝާނެއް އުފުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރިހަންގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ