...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންނޮޅުން
މ.
(1) ހަންފޮޅުން.
(2) ގައިން ފޮޅިފައި ހުންނަ ހަންކޮޅުކޮޅު ނެއްޓުން.
(3) ނޮޅުން މިބަހުގެ 6 ވަނަ މާނަ ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ