...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންމުށި
ނ.
(1) ދިރޭ އެއްޗެތީގައި ތަޅާން ގެންގުޅޭ އާލާތް.
މިއޮންނަނީ ލަޓިގަނޑެއް، ނުވަތަ ބޮންތިއެއްގެ ކުރީކޮޅުގައި ނަނުފަށެއް ބައްދައިފައެވެ.
ނޫނީ ބޮންތީގެ ކޮޅު ހިމަކުރަމުންގޮސް ނަނުގަނޑެއްހެން ހަދައިފައެވެ.
(2) މީހުންނަށް އަދަބުދޭން ގެންގުޅޭ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ގިނިހަންމުށި . ޗާބޫކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ