...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންމޯ
އ.
(ސ) ބޯބޯ.
ކުޑަކުދިންގެ ބަހުން ހުސްވެއްޖެއޭ ބުނާ ބަސް.
މިސާލު:
ކުޑަކުއްޖަކަށް ކާންދެމުންގޮސް ހުސް ވުމުން ކުއްޖާއާ ދިމާއަށް ހީނލާފައި ހަންމޯ! މިގޮތަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ