...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންދަ
ނ.
(1) މޫދުގައި ދިރިއުޅޭ ގޮޅާބާވަތުގެ އެއްޗެއް.
މީގެ ބޭރުގައި ހުންނާނީ އުން ފަޅާފައެވެ.
(2) ސަނދަރަބޮލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދުބޮލި . ހިއްތަން . ބައި . ބައިހަންދަރު . ކަށިގޮލާ . ފިލިމަހައެޑުން . ފިލިމަސްއެޑުން . ޓަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ