...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންދަރު
ނ.
(1) ސަތޭކަބާރަ ރާތަލުގެ ބުރަދަން.
(2) އެއްޗެހި ކިރުމަށްޓަކައި ދަގަނޑުން ހަދައިފައި އޮންނަ ވަޒަނެއް.
މީގެ ބަރުދަނަކީ ސަތޭކަ ބާރަ ރާތަލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައި . ޓަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ