...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންގަނޑުޖެހުން
މ.
(1) ހަންގަނޑުން ކުރަފަތް ތޫނުކޮށްލުން.
(2) ބެރުއެދުރުގޭގައި ދަސްކުރާންޖަހާ ހަމުގެ ކެހެރިނުކޮށާ ދޫކޮށް އަޅައިފައި އޮންނަބެރު ޖެހުން.
(3) މަޖާޒު:
ދުއްރައިން ތެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ