...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޑިހުނިގޮނޑި
ނ.
(1) ފަޅޯގަހު އިބިލީސް.
(2) ފާވެފައި ހުންނަ ފަޅޯގަސްގަނޑަށް އަންނަ ފައިދިގު މަދިރިއެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް.
މިއީ ބުރަކަށި މަތި އިތި، ރަތް ރީނދޫ ކުލައިގެ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ