...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޑިކާށި
ނ.
ތިރިކޮށްހެދޭ ވިނައެއް.
މީގެ ފަތް ހުންނަނީ ހަނިކޮށެވެ.
އެއް އިންޗިވަރަށް ދިގުވާނެއެވެ.
މީގެ ގަސްގަނޑުގެ ކުލައަކީ މަޑުފެހިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ