...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޑިކުރާ
ނ.
ކޮރުކޮކާހުއި.
މިއީ ވިނަގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ބައި އިންޗިހާ އުސްމިނުގެ ވިނައެކެވެ.
މާހުންނާނީ، ގޮދަން ފުކެއްހެން ހުންނަ ތަންކޮޅެއްގައި ނަރުކޮޅެއްފަޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ