...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޑިކުޑަ
ނ.
(1) ފީލަކުޑިގަނޑަކުން ނުވަތަ ލަކުޑިފީވިތާ ބިންގަޑުން ހަތެއްގެ ސިފައިގައި ފަޅައިފައި ހުންނަ މަލެއް.
(2) ފީމާ.
(3) ބުޅާކަންފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ