...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަންޑިއުޅައު
ނ.
އެއްޒަމާނެއްގައި މިރާއްޖޭގައި އަންހެނުން އަޅައިގެން އުޅުނު ބިއްލޫރި ނުވަތަ ތަށިމުށި އުޅައެއް.
މިހާރު އެފެންނަނީ ބިމުގެތެރެއިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ